Information om Webb-bidrag

Nu sker alla bidragsansökningar digitalt, via e-tjänsten Webb-bidrag.

Som en del av kommunens digitaliseringsprocess för att öka servicen till medborgarna och effektivisera verksamheten lanserar vi nu Webb-bidrag. Den innebär att alla föreningsbidragsansökningar (föreningar inom avdelning Fritid) görs på nätet – via e-tjänsten Webb-bidrag. Redan nu kan man gå in och läsa om de olika bidragen, men ansökan öppnar först den 1 januari 2020.

Information om alla bidrag, vem som kan söka dem samt länk till själva ansökan finns under e-tjänsten Webb-bidrag. För att använda tjänsten krävs inloggning (läs mer under "Vanliga frågor" nedan). Som inloggad kan man sedan fylla i sin bidragsansökan, ladda upp de dokument som krävs och se status på sina ansökningsärenden.

För att ansökan ska kunna hanteras måsta obligatoriska fält vara ifyllda, nödvändiga dokument vara uppladdade och föreningens uppgifter vara uppdaterade.

Läs igenom informationen och frågorna i avsnittet nedan, och tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp och vägledning. 

Allmän information om föreningsbidrag och våra bidragsbestämmelser.

Generellt om e-tjänster för föreningar

De e-tjänster vi tillhandahåller är kopplade till vårt bokningssystem FRI. Du når tjänsterna via hemsidan, här nedan eller via minasidor.ystad.se.

  • WEBB-BIDRAG. Här läser du mer om alla bidrag, vem som kan söka dem samt klickar dig vidare till inloggning och ansökan. Du kan också se status på bidragsärenden.
  • FÖRENINGSREGISTER. Här hittar du kontaktinformation till alla kommunens föreningar samt loggar in och uppdaterar föreningens uppgifter – minst en gång årligen och däremellan vid behov. Uppgifterna och dokumenten finns alltid tillgängliga och kan därför ses även ses som en arkivfunktion.
  • BOKNINGSFÖRFRÅGAN. Här ser du lediga tider i våra anläggningar och lokaler och gör bokningsförfrågningar.

Vanliga frågor

Här hittar du mer information och svar på de vanligaste frågorna


Inloggning och e-tjänster

För att kunna använda våra e-tjänster för föreningar krävs inloggning till vårt bokningssystem FRI. Inloggningsuppgifterna är personliga (???) och fås genom att maila bokafritid@ystad.se.

Föreningen beslutar själv vilka representanter som ska få tillgång till e-tjänsterna Webb-bidrag samt Föreningsregister (där föreningens uppgifter uppdateras, och som ersätter blanketten Organisationsrapport).

Ange vilken eller vilka tjänster du ska ha åtkomst till när du begär inloggningsuppgifter.

En föreningsrepresentant kan i vissa fall ha åtkomst till mer än en e-tjänst, om detta förankrats hos föreningen. Som inloggad kan man då skifta mellan de tjänster man har åtkomst till.

Personuppgifter

De personuppgifter (data och dokument) som sparas, hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar era personuppgifter.

Vad händer med organisationsrapporten?

Vi har tidigare begärt in era föreningsuppgifter årligen, via blanketten Organisationsrapport. Nu loggar en föreningsrepresentant istället in via tjänsten Föreningsregister och uppdaterar föreningsuppgifterna direkt i systemet.

Uppgifterna måste vara uppdaterade och godkända för att eventuella bidragsansökningar ska hunna hanteras.

Behöver uppgifterna, t ex kontaktuppgifterna, uppdateras mer än en gång per år, så går det bra att logga in och justera dessa när som helst under året.

Uppladdning av dokument

Våra e-tjänster inkluderar funktionen att ladda upp dokument i pdf-format. Systemet känner automatiskt av vilka dokument som laddats upp och vilka som saknas, oavsett vilken e-tjänst som använts. Dokumenten är alltså knutna till föreningen, inte till e-tjänsten.

Vid ansökan om föreningsbidrag inför 2020 kommer du att behöva ladda upp nödvändiga dokument.

Samtliga uppladdade dokument kommer att finnas tillgängliga för er i inloggat läge, vilket innebär att funktionen kan användas som ett digitalt arkiv för er som förening.

Jag behöver hjälp

• För att få inloggningsuppgifter kontaktar du bokafritid@ystad.se.
• Har du frågor om bidragen eller behöver hjälp med ansökan, så mailar du fritid@ystad.se eller ringer 0411-57 76 03.

Tveka inte att höra av dig – vi hjälper gärna till och tar emot dina synpunkter!

Publicerad 2019-11-29