Friluftslivets år 2021 – Luften är fri

Friluftslivets år 2021 handlar om att uppmärksamma friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla värden som friluftslivet har.

Friluftslivets år 2021 – Luften är fri är ett projekt som drivs av Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Varje månad har ett tema

Friluftslivets år 2021 består av tolv teman som lyfts speciellt en månad i taget. Du kan läsa mer om årets olika teman på projektets webbplats Luften är fri.

December: Dialog friluftsliv

Kolla in våra tips i högerspalten (från mobil: längre ner på sidan)!

Karlssons dammar

Varför uppmärksammar Ystads kommun i Friluftslivets år?

Friluftsliv förbättrar folkhälsan genom att locka personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering. Friluftsliv stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. De allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor.

Det finns också hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte utövar friluftsliv i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning.

Vi vill få fler människor, och framförallt fler ovana friluftslivsutövare, att prova friluftsliv och fortsätta med det även på lång sikt.

Vi vill öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Ystads kommun.

Vi vill på olika sätt lyfta allemansrätten, som innebär både rättigheter och skyldigheter.

Genom att uppmärksamma Friluftslivets år 2021 hoppas vi kunna uppnå detta.

Publicerad 2021-04-08, Uppdaterad 2023-10-17

Månadens tema

December: Dialog för friluftsliv

Mötesplatser för dialog och samverkan

Att skapa mötesplatser för friluftslivet har visat sig vara en framgångsrik väg för att utveckla friluftslivet och tidigt undvika svårigheter. När alla aktörer som berörs av ett ökat friluftsliv deltar i dialogen blir det lättare att hitta fungerande lösningar. Här hittar du några exempel på mötesplatser som arrangeras av olika aktörer – varje år eller särskilt för friluftslivets år 2021.


Några stående friluftstips:

Aktivitetsrundan i Dag Hammarskjölds park Promenera eller spring rundan, gör övningarna på de 12 skyltarna längs vägen och få träning för hela kroppen. Flera bord med bänkar samt grillplatser finns i området – njut av matsäck eller grilla.

Motionsslingorna i Sandskogens naturreservat Fyra preparerade motionsslingor: 1,5 km elljus, 2,5 km elljus, 5 km och 10 km med gemensam sträckning i början och slutet. Grillplatser och utegym finns i närheten.

Vandra längs Österlenleden, en del av Skåneleden 

Hitta fler platser och grönområden för promenad, vandring, cykling och utflykter på sidan Friluftsliv.


Ta gärna en bild eller spela in en kort filmsnutt under ert naturbesök och dela i sociala medier
. Tagga gärna med #luftenarfri