Kreativ Teknik och skolan

Vi tar gärna emot skolor och fritids i mindre grupper på dagtid. Hör av er och boka!

Lådpedagogik Teknik åk 1-3

Som stöd till teknikundervisningen i skolan finns nu två olika tekniklådor som vi lånar ut. Kort genomgång innan uppstart ingår. Man kan låna en låda två veckor i taget. En låda innehåller material och kunskap som pedagogen bokar, hämtar och lämnar tillbaka på Komtek.

 • Kan användas som inspiration och stöd till teknikarbetet till klassrummet
 • Innehåller utmaningar att genomföra i helklass eller i mindre grupper
 • Allt material (utom dekorationsmaterial) som behövs för att genomföra de olika utmaningarna finns i lådan
 • En låda räcker till helklass ca 25 elever
 • Lärarhandledning ingår
 • Koppling till Lgr 11
 • Ingen kostnad

 

LÅDA 1: Enkel mekanik 1-3

 • Teknikrunda med frågor som sätts upp i klassrummet
 • Praktisk uppgift som konstrueras med glasspinnar och påsnitar (saxrörelsen)
 • Var kan man hitta länk och led i vardagen?
 • Teknikslinga. När utvecklades olika uppfinningar och varför?

 

LÅDA 2: Enkel elektronik 1-3

 • Boken ”Amanda undrar över el”
 • Praktiska uppgifter med statisk elektricitet, koppla kretsar, solceller
 • Fundera-på-uppgifter om el
Publicerad 2018-01-24, Uppdaterad 2019-03-05