HuvudbildKulturskolanWebb.jpg

På gång - Kulturskolan

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet därefter.

Följ våra uppdateringar här på hemsidan eller håll kontakt med din lärare, då ändringar kan behöva göras med kort varsel.

Bildkonsten är tyvärr inställd denna veckan,V15, p g a sjukdom

Läs om vår fina Kulturskola i Ystad Allehandas reportage!

Du kan också läsa mer om våra kurser, det finns en del instrument som har lediga platser och som du kan börja på direkt!
https://www.ystadsallehanda.se/.../elever-tillbaka-pa.../

Aktiv fritid i virustider.

Ystad är en levande plats med många möjligheter till rörelse, aktivitet och upplevelser – även i virustider. Mer info.


Vårens verksamhet 2021

Uppdaterad senast: 15 mars


Enskild undervisning av elever i instrument/sång som går på grundskolan och gymnasiet, på Kulturskolan.

Viktig information

Läs mer här (avsnittet "Corona-information") om vad som gäller när du befinner dig i Kulturskolans lokaler, om du bor med någon som har covid-19 eller om du t ex varit utomlands i samband med ledighet eller lov.


Gruppundervisning

Kurser i bildkonst, Teater och Kreativ teknik, pågår på Kulturskolan.

Rytmik & Sång och våra körer pågår också men i mindre grupper.

Vi avvaktar smittspridningsläget och nya myndighetsrekommendationer innan vi kan ta beslut om hur, när och om gruppundervisningen i musik kan starta upp. Mer info kommer.

Läs gärna mer om våra kurser så länge.

 


Följ våra uppdateringar här på hemsidan eller håll kontakt med din lärare, då ändringar kan behöva göras med kort varsel.

 

Tidigare på Kulturskolan

 

Aktuella evenemang

Publicerad 2014-10-14, Uppdaterad 2021-04-13

Kontakt

Gith Vikström
Kulturskolan Expedition
0411-57 75 40

Adress:
Björnstjernegatan 10
271 80 Ystad

På telefon nås vi lättast mån-tors kl. 10.00 - 11.30. Ingen besökstid, endast bokade besök. Kulturskolans expedition är stängd på fredagar.

Frånvaroanmälan

Gäller det frånvaro samma dag, kontakta din lärare direkt.
Maila annars kulturskolan@ystad.se

Kontakt

Marie Sandvik
Chef Kulturskolan

Karta

Kulturcrew

Kulturcrew

Kulturcrew

Är du 13-19 år? Vill du lära dig mer om hur man gör arrangemang, vara delaktig i olika konserter/föreställningar, marknadsföring och att i framtiden göra egna event?

DU SPELAR ROLL! 
Här i Ystad drivs Kulturcrew av Ungdomens hus & Kulturskolan som vill jobba för barn och ungas delaktighet i verksamheterna.

Anmäl er till: 
Erik Tapper (Ungdomens hus), erik.tapper@ystad.se eller 

Mer info Kulturcrew Ystad 

Mer info Sverige: https://www.musikisyd.se/utvecklingscentrum/kulturcrew/ eller http:// skane.riksteatern.se/barn-och-unga 

Mer info Danmark: http://kulturcrew.dk/