Musikpaket för åk 2

På grundskolorna i Ystad

 

Piratskatten publik

 

Många barn och unga kommer varje vecka till Kulturskolan på regementsområdet, men ibland kommer Kulturskolan även ut till barnen i Ystads kommun! Tre till sex gånger per termin får en del barn i åk 2 besök av en lärare från Kulturskolan. Vi erbjuder olika musikpaket på plats ute på skolorna som ett stöd och inspiration för barnen och deras ordinarie lärare.

Det brukar bli fartfyllda lektioner fulla med sång, glädje och rörelser. Ibland lär vi oss om olika instrument, ibland sjunger vi i kanon, ibland dansar vi och ibland övar vi inför ett speciellt uppträdande.

Självklart får barnen också chans att lära sig de låtar som är med i Kulturskolans årliga musikteaterföreställning (läs mer under ”Kulturskolan i kulturgarantin"). Dessa låtar brukar vara så populära att barnen tillsammans med sina kompisar eller föräldrar går in på Kulturskolans hemsida även efter skoltid, där texterna och de inspelade låtarna finns, och sjunger tillsammans! Texterna och inspelningarna brukar också vara uppskattade av andra klasser som övar inför sitt besök på teatern. Väl på teatern är det fullt ös! Vi ses på Ystads teater nästa år igen!

Publicerad 2020-09-03, Uppdaterad 2021-10-27

Kontakt

Gith Vikström
Kulturskolan Expedition
Kulturskolan@ystad.se
0411-57 75 40

Adress:Björnstjernegatan 10
271 80 Ystad

Karta

På telefon nås vi lättast mån-tors kl. 13.00-15.00. Ingen besökstid, endast bokade besök. Kulturskolans expedition är stängd på fredagar.

Marie Sandvik
Chef Kulturskolan
marie.sandvik@ystad.se

Anmälan

Anmälan till lediga platser på våra kurser sker via kurskatalogen i vårt nya system StudyAlong.

Kurskatalogen öppnar den 1 september. Då kommer det att finnas en länk till den här. 
För att boka en kursplats behöver du ett konto i StudyAlong. Om du inte redan har detta, så finns instruktioner här.

Läs mer om StudyAlong bland nyheterna på sidan På Gång.

Frånvaroanmälan

All frånvaro meddelas till din lärare direkt via elevens iRum i StudyAlong.
Vårdnadshavare kan även anmäla frånvaro via appen “StudyAlong”.

Följ oss på

Facebook & Instagram