Lokaler att hyra

En av Kultur och utbildnings uppgifter är att tillhandahålla lokaler och anläggningar till föreningsliv och allmänhet.

I kommunen finns ett stort utbud av lokaler för idrott, rekreation, möten och andra aktiviteter. Kultur och utbildnings bokningsavdelning ansvarar för merparten av uthyrningen.


Lokaler

Under Fritids- och idrottsanläggningar hittar du information om idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser/fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, tennisbanor m fl anläggningar. 

Under Samlings- och fritidslokaler hittar du information om kommunens och ett antal förenings- och privatägda samlingslokaler. De sistnämnda hyrs oftast ut direkt genom respektive fastighetsägare.


Bokningsschemat

I bokningsschemat kan både föreningar och privatpersoner få en allmän överblick av bokningsläget. Antingen gör du en bokningsförfrågan via schemat eller skickar din förfrågan via e-post (se adresser nedan).

Du får i schemat dessutom information om befintliga bokningar, lediga tider i lokalerna, utrustning, lokalernas storlek med mera.


Upplysningar och bokningsfrågor

Vänligen använd bokningsschemat eller e-post i första hand.

Samlingslokaler: kristin.mattsson@ystad.se, 0411-57 71 51.
Skol- och idrottslokaler: bokafritid@ystad.se, 0411-57 77 11.

Publicerad 2013-02-13, Uppdaterad 2019-12-17