Covid-19 och Fritidens åtgärder

Så hanterar fritidsavdelningen coronapandemin. Information om hur verksamheterna påverkas och de anpassningar som görs.


Fritidsavdelningens verksamheter har sedan i våras gjort stora anpassningar med hänsyn till coronapandemin. Läget kan förändras snabbt, men här listar vi de större förändringarna. 

Samtliga verksamheter arbetar löpande med att hitta nya lösningar för att kunna bedriva verksamheten i annan form och möta sina målgrupper på ett säkert och bra sätt.

För att hålla dig uppdaterad om detaljer, besök gärna respektive verksamhets hemsida.


Ystad Arena Bad

Ystad Arena Bad är stängt från den 28 okt till och med 10 januari.
Badet hålls öppet för redan inbokade simföreningars träningsverksamhet samt för grundskolans simundervisning.

Ystad Arena Bads hemsida

Ungdomens Hus och mötesplatserna

Ungdomens Hus för högstadie- och gymnasieungdomar är stängt från 30 oktober till och med den 10 januari.

Ungdomens Hus mötesplatser för mellanstadiet, i Ystad, Svarte, Köpingebro, Löderup och Sövestad, håller tills vidare öppet, dock med begränsningar.

Ungdomens Hus hemsida

Kulturskolan

På Kulturskolan har verksamheten anpassats löpande under pandemin utefter hur restriktioner och rekommendationer ser ut. Det innebär en hel del begränsningar i gruppverksamheten och restriktioner på de individuella kurserna. Gymnasielever undervisas på distans året ut och följer sedan Ystad Gymnasiums eventuella perioder för distansundervisning.

Kulturskolans hemsida

Kontoret på Piparegränd

De besök vår administrativa personal tar emot på Piparegränd 3 måste bokas i förväg, för att begränsa antalet personer i lokalerna. Kontakta fritid@ystad.se för att ordna eventuella möten, hämtning/lämning av taggar och nycklar etc.

Marietorps naturskola

Här bedrivs verksamheten utomhus, och den erbjuds fortsatt till de skolklasser som anmält sig.

Ystad Arena hallar och Sandskogens idrottsplats

Verksamheten fortgår om än i begränsad omfattning. Här anpassar respektive förening sin verksamhet utifrån sina riktlinjer.
 

Publicerad 2020-10-29, Uppdaterad 2020-11-17