Covid-19 och Fritidens åtgärder

Så hanterar fritidsavdelningen coronapandemin. Information om hur verksamheterna påverkas och de anpassningar som görs. (Nyheten uppdateras löpande)


Fritidsavdelningens verksamheter har sedan pandemins start under våren 2020 gjort stora anpassningar. Läget kan fortfarande förändras, men här listar vi de större förändringarna. 

Samtliga verksamheter arbetar löpande med att hitta nya lösningar för att kunna bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt eller i annan form, för att möta sina målgrupper på ett tryggt och bra sätt.

För att hålla dig uppdaterad om detaljer, besök gärna respektive verksamhets hemsida.


Ystad Arena Bad

Familjebadet på Ystad Arena Bad planerar att öppna enligt ordinarie öppettider den 27 september.
Badet håller fram tills dess öppet för skolans simundervisning, föreningsverksamhet samt förbokade motionssimnings- och vattengympapass. 

Ystad Arena Bads hemsida

Ystad Arena hallar samt kommunens övriga idrottsanläggningar 

Anläggningarna är öppna för föreningslivet samt för träning och matcher på elitnivå.

Mer information och detaljer

Sandskogens idrottsplats

Verksamheten fortgår om än i anpassad omfattning. Här ansvarar respektive förening för sin verksamhet utifrån myndigheternas riktlinjer.

Ungdomens Hus och mötesplatserna

Här erbjuds flera olika aktiviteter – digitalt och utomhus. Vissa sker inomhus men är då bokningsbara, för att begränsa antalet personer i lokalerna.

Lokalerna på Ungdomens Hus och mötesplatserna stängda för att minska risken för smittspridning, men en plan för att kunna öppna upp i höst håller på att tas fram. 

Ungdomens Hus hemsida

Kulturskolan

På Kulturskolan har verksamheten anpassats löpande under pandemin utefter hur restriktioner och rekommendationer ser ut. Det har inneburit en hel del begränsningar i verksamheten och restriktioner på de individuella kurserna, men terminen startar upp successivt från och med vecka 35.

Kulturskolans hemsida

Kontoret på Piparegränd

De besök vår administrativa personal tar emot på Piparegränd 3 måste bokas i förväg, för att begränsa antalet personer i lokalerna. Kontakta fritid@ystad.se för att ordna eventuella möten, hämtning/lämning av taggar och nycklar etc.

Marietorps naturskola

Den del av verksamheten som bedrivs utomhus erbjuds även fortsättningsvis till de skolklasser som anmält sig. Istället för de program som normalt genomförs inomhus i Marietorps lokaler vid Marinan, så erbjuds skolorna olika utomhuspass. Dessa genomför Marietorps personal tillsammans med klasserna på skolgården eller annan plats utomhus i Ystad.

 

Publicerad 2020-10-29, Uppdaterad 2021-09-10