Projektbidrag till studieförbund skapar sommaraktiviteter för unga

Med stöd från kommunens projektbidrag för studieförbund kan Medborgarskolan erbjuda ungdomar gratis fotoworkshop samt linedance-kväll i sommar.

Den nya satsningen för 2022, Projektbidrag för studieförbund, har möjliggjort att Medborgarskolan i Ystad, vars kurser och aktiviteter annars främst vänder sig till vuxna, kan erbjuda två gratisaktiviteter till högstadie- och gymnasieungdomar.

Syftet med kommunens projektbidrag för studieförbund är att bredda utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga. 

De två aktiviteter som Medborgskolan arrangerar finns publicerade på kommunens sida för lovaktivieter, ystad.se/lov: Prova på linedance samt workshop i fotografering. Några ytterligare studieförbundsprojekt har också beviljats bidrag, men de är ännu i planeringsfasen.

Publicerad 2022-06-08