Skolidrottsförbundet i Skåne årets förnyare 2021

Skolidrottsförbundet i Skåne prisas för arbete med ungas ledarskap och tilldelas "Årets förnyare 2021", ett pris som är instiftat av Sparbanksstiftelserna i Skåne.

De prisas för arbete för ungas ledarskap

I skolidrottsföreningar, så kallade skol-IF, är det de unga som leder andra unga i fysisk aktivitet. Konceptet bygger på att det är ungdomar själva som startar föreningen, tar ansvar och utvecklas som ledare.

Skolidrottsförbundet i Skåne stöttar unga som startar skol-IF och nu får förbundet priset Årets förnyare av Sparbanksstiftelserna i Skåne.

Samarbete med kommuner

Det var genom ett nyligen avslutat projekt som förbundet hittade formen för hur de ännu bättre kan nå ut till skånska skolor - nämligen genom att samverka tätt med kommunerna. Idag lägger förbundet stort fokus på uppsökande verksamhet och samarbetet med kommuner har gett resultat de senaste åren. Av de cirka 100 skolidrottsföreningar som finns idag i Skåne ingår nu nästan 40 av dem i en riktad insats som bygger på kommunsamverkan.

Läs hela nyheten på Sparbanken Skånes hemsida.

 

Publicerad 2021-04-26