Tösarajset 16/4

[YSTAD ARENA]

Läs mer om tider och innehåll på Korpen Ystads hemsida.

Spring, lunka, gå, med stavar eller i rullstol. Välj själv hur du tar dig fram i Tösarajsets fem kilometer!
Efteråt blir det mat och festligheter i Ystad Arena.

Publicerad 2018-11-15, Uppdaterad 2019-01-21