Detta gäller från den 9 februari

Här kan du läsa om vad som gäller på Ystad Arena Bad när pandemirestriktionerna avvecklats den 9 februari.

Bokningsbara tider i Familjebadet

Vi fortsätter med bokningsbara tider i Familjebadet, men endast på helger och lov. På vardagar gäller drop-in och alltså ingen förbokning.

Maxantalet besökare i Familjebadet är 90 personer, vilket är en anpassning vi gjort för att kunna följa Folkhälsomyndighetens nya vägledning för bassängbad. Vägledningen handlar om myndighetskrav på vattenkvalitén och har inte med pandemin att göra.

Motionssimning

Från den 9 februari gäller drop-in på motionssimningen. Du behöver alltså inte längre förboka plats där.

 

 

Bastu

Både torrbastu och ångbastu är öppna igen.

De frusna års- och rabattkorten

Vi valde för en tid sedan att frysa alla aktiva års- och rabattkort för att kompensera för att badet varit mindre tillgängligt för års- och rabattkortsinnehavare under pandemin. När vi nu öppnat upp igen kan korten åter användas med förlängd giltighetstid.

Publicerad 2022-03-15, Uppdaterad 2022-04-26