Klippkort, årskort och presentkort under pandemin

Pandemin och stängningen av badet har påverkat de som har klipp- eller årskort som löper ut eller de som vill utnyttja sitt presentkort.

Klipp- och årskort

Alla typer av klipp- och årskort kommer att förlängas i efterhand, med motsvarande tid som badet hållit stängt. Vi återkommer i ett senare skede med mer information om hur detta ska gå till.

För dig som är i riskgrupp eller är äldre och har pensionärskort/klippkort gäller följande:

Förlängningen görs med motsvarande tid som du inte har besökt oss under pandemin, och så länge som rådande restriktioner kvarstår. Vi återkommer i ett senare skede med mer information om hur detta ska gå till.

 

Presentkort som förfaller

Har du ett outnyttjat presentkort med förfallodatum under perioden då badet är stängt på grund av covid-19? När vi åter har öppnat är du välkommen att ta med dig ditt ogiltiga presentkort på ett kommande besök, dock senast 31/12 2021, för att vid ett (1) tillfälle lösa in hela beloppet vid köp av t ex entrébiljetter, produkter vi säljer i receptionen (gäller ej köp i caféet) och/eller köp av års- och klippkort.

Skulle det därefter finnas kvar ett eventuellt belopp på presentkortet kommer detta belopp inte att kunna lösas in.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:
0411-57 73 37
ystadarena.bad@ystad.se

Publicerad 2020-11-18, Uppdaterad 2021-06-15