Förlängning av rabatt- och årskort samt presentkort efter pandemin

Covid-19-pandemin och stängningen av Ystad Arena Bad har påverkat dig som har rabatt- eller årskort eller har presentkort som förfallit. Här kan du läsa om hur vi förlängde dem. Nedanstående information publicerades under hösten 2021 och är alltså äldre referensinformation.

Välkommen in senast den 31 oktober, så justerar vi ditt rabattkort!


Rabatt- och årskort (barn, unga, vuxna)

Vi förlänger ditt kort motsvarande den tid Ystad Arena Bad varit stängt (28/10 2020 – 26/9 2021) och i förhållande till giltighetstiden på ditt kort.

Årskort

Förlängningen av ditt kort sker automatiskt per den 27 september, du behöver inte besöka badet innan dess.

Rabattkort Motionssimning och Familjebad

Förlängningen av ditt kort måste ske manuellt. Du behöver komma till badets reception för att förlänga kortet, räkna med att justeringen kan ta en liten stund. 

Rabattkort Vattengympa

Har du rabattkort till vattengympa ber vi dig komma i god tid innan passet, med anledning av tiden det tar att uppdatera kortet i systemet. Om du har möjlighet att komma till receptionen någon dag innan passet, så minimeras risken för köbildning ytterligare.


Rabatt- och årskort (pensionär)

Vi förlänger giltigheten på ditt rabatt- eller årskort med motsvarade tid som du inte besökt oss – räknat från ditt senaste besök efter den 16 mars 2020 och till och med den 26 september 2021.

Årskort

Förlängningen av ditt kort sker automatiskt per den 27 september, du behöver inte besöka badet innan dess.

Rabattkort Motionssimning och Familjebad

Förlängningen av ditt kort måste ske manuellt. Du behöver komma in till badets reception för att förlänga kortet, räkna med att justeringen kan ta en liten stund.


Presentkort som förfaller

Har du ett outnyttjat presentkort med förfallodatum under perioden då badet varit stängt på grund av covid-19 (28/10 2020 – 26/9 2021)?

När vi öppnat är du välkommen att ta med dig ditt ogiltiga presentkort på ett kommande besök, dock senast 31/12 2021, för att vid ett tillfälle lösa in hela beloppet vid köp av t ex entrébiljetter, produkter vi säljer i receptionen (gäller ej köp i caféet) och/eller köp av års- och rabattkort.

Skulle det därefter finnas kvar ett eventuellt belopp på presentkortet kommer detta belopp inte att kunna lösas in.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: 0411-57 73 37, ystadarena.bad@ystad.se

Publicerad 2020-11-18, Uppdaterad 2022-03-19