Stödpedagog

Om arbetsplatsen

På Social omsorg arbetar 1100 engagerade medarbetare som varje dag bidrar till invånare i vår kommun som på något sätt behöver omsorg eller stöd.

Vi arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.

Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.

Välkommen att arbeta tillsammans med oss!

Arbetsuppgifter

Vi söker stödpedagog/stödassistent för tillsvidareanställning till Bellevuevägen 15 som är en servicebostad enligt LSS i Ystad. Boendet består av 8 lägenheter samt 3 satellitlägenheter. Som stödassistent ger du kontinuerligt stöd, omsorg och omvårdnad till brukare med omfattande fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Situationer med utmanande beteende kan förekomma.

Som stödpedagog deltar du i det dagliga arbetet på gruppbostaden. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör brukarens rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt liv. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Som stödpedagog ingår förutom stöd och service till brukarna även att motivera medarbetare och att vara ett stöd i dokumentation och framtagande av metoder. I din roll ska du kunna stödja och inspirera övriga medarbetare i den pedagogiska utvecklingen.

Arbetet med brukarna styrs utifrån de individuella genomförandeplanerna. Vi lägger stor vikt vid att brukarna ges stöd och service på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp. Som stödpedagog är det därför mycket viktigt att du dokumenterar väl i verksamhetssystemet Lifecare och har förmåga att stötta medarbetare/kollegor i hur man planerar för ett kvalitativt stöd som utgår från brukarens genomförandeplan.

Du förväntas i din roll vara en positiv kraft och som har egen erfarenhet och idéer kring hur det pedagogiska arbetet i servicebostaden kan organiseras.

Din profil

Du som söker har något av följande tre alternativ:

1. Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng.

2. 60 högskolepoäng med tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i kombination med erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

3. En högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer som relevant i kombination med erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Därutöver krävs kunskaper och färdigheter i tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande oavsett om de förvärvats genom utbildning, arbetslivet eller annan erfarenhet. Vi vill även att du har erfarenhet av arbete med LSS-lagstiftningens målgrupp.

Körkort är ett krav.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-12-11
Referensnummer: 22-443
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2023-02-01

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid: Schema

Schema: Önskeschema

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Arbete inom LSS är önskvärt.

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A