Processingenjör Vattenverk

Om arbetsplatsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, fastigheter och exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, VA och avfall

Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till bra stad att bo, verka och leva i.

Arbetsuppgifter

I driften arbetar du både enskilt och tillsammans med verkens drifttekniker för att optimera reningsprocesserna på bästa sätt. Du kommer att få kunskap om hur verkens styrning fungerar och är därefter delaktig vid felsökning och nedstängning/uppstart vid underhållsarbeten. Då vattnet vid Nedraby vattenverk avhärdas genom en utfällningsteknik är dina kunskaper inom vattenkemi till stor nytta.

Utvärdering av vattenkvalitet är en viktig del i arbetet och utvärderingen görs till stor del genom att följa trendkurvor från övervakningssystemet VA-operatör. Genom övervakningssystemet erhålls även förbrukningsdata för kommunen och du följer regelbundet upp producerad vattenmängd för att se om justering i styrningen behöver göras.

Arbetet inkluderar flera externa kontakter med bland annat miljöförbund, externt laboratorium, VA-ingenjörerna (övervakningssystem), extern programmerare och konsult som sammanställer kontrollprogram för råvattenuttaget. Uppföljning av vattendomar och vattenskyddsområde ingår, liksom förekommande säkerhetsarbete då detta är en samhällsviktig verksamhet.

Du kommer att ansvara för vattenverkens egenkontrollprogram vilket omfattar bland annat provtagningsschema och HACCP. Administrativt arbete förekommer även i form av beställningar, utredningar, rapportering och anläggningsdokumentation.

Din profil

Du som söker tjänsten har relevant utbildning tex civilingenjör, miljöingenjör, miljövetare, naturvetare eller kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren finner likvärdiga. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av processfrågor inom vatten eller annat relevant område. Det är bra om din utbildning eller tidigare arbetslivserfarenheter har gett dig kunskaper om vattenkemi.

Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, har ett strukturerat angreppssätt och driver själv processer framåt. Du planerar, organiserar och prioriterar effektivt samtidigt som du är noggrann i ditt arbete. Du besitter god förmåga att omsätta teori till praktik och har en förståelse för det praktiska arbetet som driftteknikerna utför.

Då anställningen är i en samhällsviktig verksamhet kommer du att genomgå säkerhetsklassning (klass 2) Denna skall vara godkänd innan anställning kan ske. Då det är ett rörligt arbete krävs B-körkort.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-11-28
Referensnummer: 22-436
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2022-12-28

Snarast efter överenskommelse

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid: Dagtid

Schema:

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Se kvalifikationer

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A