Nämndsekreterare för kultur och fritid

Om arbetsplatsen

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun har valt att lyfta fram kultur och fritidsfrågorna genom att samla dessa verksamheter i en gemensam nämnd och förvaltning.

Arbetsuppgifter

Nämndsekreterare med viss utredningsvana till kultur- och fritidsförvaltningen. Som nämndsekreterare/utredare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Med ett professionellt nämndsstöd bidrar du till en effektiv organisation.

Du är organisatoriskt placerad vid staben. Som sekreterare i kultur- och fritidsnämnden har du många kontaktytor med politiker och tjänstepersoner inom organisationen. Du är även en del av kommunens nätverk för nämndsekreterare.

Arbetet innebär i huvudsak att du ansvarar för delar av nämndsadministrationen, handlägger och koordinera ärenden samt utgör ett stöd åt de förtroendevalda och tjänstepersoner. I ditt arbete ingår arbetsuppgifter som att upprätta kallelser, skriva och färdigställa protokoll, expediera beslut, framtagande av faktauppgifter och sammanställande av tjänsteskrivelser och andra handlingar. Du kommer även att arbeta med diarieföring och fakturahantering. Diariesystemet vi arbetar i heter Evolution. Du kan också få uppdrag att utreda och skriva ärenden samt delta i projekt som berör nämndens verksamhetsområde.

Dina huvudsakliga uppgifter är att svara för förberedelser av handlingar och kallelser inför nämndsammanträden samt protokollföring vid nämndsammanträden, presidiemöten, nämndsberedning och efterarbete såsom att skriva pressreleaser. Vidare bevakar du kvaliteten i beslutsunderlagen, utvecklar rutiner för beslutsprocessen samt är ett stöd i det sammanträdestekniska arbetet. Du kommer även att arbeta med intern kontroll samt bistå verksamheterna med hjälp kring Personuppgiftslagen.

Din profil

Du har relevant samhällsvetenskaplig högskoleutbildning till exempel inom statsvetenskap samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller annan likvärdig utbildning. Du är väl insatt i de villkor som gäller inom en politiskt styrd organisation.

En merit om du har erfarenhet av Evolution.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-12-11
Referensnummer: 22-444
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2023-01-02

Eller enligt överenskommelse.

Tidsbegränsning: Vikariat tom 2023-12-31 med mycket goda möjligheter till tillsvidareanställning.

Varaktighet:

Arbetstid: Dagtid

Kan förekomma kvälls- och eventuellt helgarbete.

Schema:

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A