Verksamhetsutvecklare Bästa Biennalen – samtidskonst för barn och unga

Om arbetsplatsen

Ystads konstmuseum är ett spännande museum som bedriver en mångsidig utställningsverksamhet och andra tillfälliga projekt. Ystads konstmuseum har Bästa Biennalen som ett regionalt uppdrag. Bästa Biennalen är en verksamhet som arbetar med konst och publikfrågor mot såväl profession som publik i hela regionen. Bästa Biennalen startade som ett pilotprojekt 2013 och har sedan dess vuxit och utvecklats. År 2016 blev verksamheten permanent och fick sin plats på Ystads konstmuseum.

Ystads konstmuseum har ett uppdrag från Region Skåne att driva Bästa Biennalen. Det primära syftet med Bästa Biennalen är att möjliggöra barn och ungas möte med samtida konst i hela regionen. Detta gör Bästa Biennalen genom att vartannat år arrangera en stor konstfestival riktad till just denna målgrupp. Innehållet i Bästa Biennalens konstfestival arrangeras av konstinstitutioner och andra kulturaktörer, utspridda i kommunerna i regionen, i samarbete med konstnärer.

Bästa Biennalens konstfestival 2021 ägde rum på över 80 platser i hela södra Sverige och engagerade ungefär lika många konstnärer. Den besöktes av sammanlagt 35 000 människor.

Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, fördjupning, nätverkande, metodutveckling och samverkan på regional, nationell och internationell nivå. Årligen arrangerar Bästa Biennalen en internationell konferens med tema konstförmedling i förändring i samarbete med KPNS Konstpedagogiskt nätverk i Skåne.

Bästa Biennalen driver egna projekt i samarbete med konstnärer och/eller andra aktörer inom fältet med fokus på metodutveckling.

Just nu befinner sig Bästa Biennalen i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar med möjligheten att växa utanför regionens gränser. Som ett pilotprojekt ägde Bästa Biennalens konstbiennal 2021 rum även i grannregionerna Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare för Bästa Biennalen förväntas du i samarbete med arbetsgruppen, som består av två deltidsanställda kollegor samt chef: • Driva och utveckla Bästa Biennalen i sin helhet. • Planera, genomföra, utvärdera och utveckla konstfestivalen som äger rum vartannat år. • Ha en fortlöpande dialog med Bästa Biennalens olika arrangörer och samarbetspartners.

• Arbeta för ökad samverkan mellan konstaktörer inom och utanför regionens gränser.

• Initiera och driva projekt i samarbete med konstnärer, arrangörer och/eller andra aktörer inom fältet med fokus på metodutveckling.

• Arbeta för förutsättningar för en utökad arena för konstnärer att verka på och för konsten att nå ut till nya målgrupper.

• Representera och informera om Bästa Biennalen i olika sammanhang.

• Delta i- och bygga upp nätverk som berör verksamheten.

• Omvärldsbevaka med fokus på konst och tillgänglighet inom forskning, konstnärliga processer, konstförmedling kring konst och tillgänglighet nationellt och internationellt.

Några av dina fokusområden är att: • Arbeta för att möjliggöra barn och ungas möte med samtida konst på mindre orter i Skåne. • Att ansvara för kontakten med en stor del av Bästa Biennalens arrangörer

• Arbeta med möjligheten att växa utanför Region Skånes gränser.

Som verksamhetsutvecklare för Bästa Biennalen har du en stor möjlighet att påverka och forma verksamheten in i framtiden.

Din arbetsplats är på Ystads konstmuseum därifrån utgår arbetet men du är rörlig för möten i hela regionen och även utanför denna.

Din profil

Du har högskoleutbildning inom konst, du kan vara utbildad konstnär eller konstvetare. En merit är om du också har läst ämnen som projektledning, konstpedagogik, genusvetenskap eller kulturadministration.

Du har har tidigare dokumenterad erfarenhet av att delta i och/eller leda konstprojekt. Det är en merit om du har arbetat med att tillgängliggöra konst för barn och unga.

Du uttrycker dig och kommunicerar med lätthet i tal och skrift på svenska som engelska.

Du är väl insatt i samtidskonst, konstförmedling och konstpedagogik.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-08-21
Referensnummer: 22-302
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Det finns möjlighet att göra om tjänsten till deltid ner till 50% om sådana önskemål finns.

Tillträde: 2022-11-01

eller enligt överenskommelse

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid: Dagtid

Arbetet är huvudsakligen dagtid men helg och kvällsarbete förekommer

Schema:

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Du har erfarenhet av att samarbeta med konstnärer och har förståelse för den konstnärliga processen.

Du har ett brett kontaktnät inom konstfältet.

Det är en merit om du har arbetat inom den offentliga sektorn.

Det är en merit om du har körkort.

Du behöver vara drivande, ansvarstagande, initiativrik och ha en god samarbetsförmåga. Arbetet handlar mycket om att bygga och upprätthålla olika relationer och du behöver ha en god kommunikativ förmåga samt en social kompetens.

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A