Byggstart i Fritidsparken

I slutet av augusti startar ombyggnationen och restaureringen av Fritidsparken i Ystad. Det blir bland annat nya planteringar, belysning i hela parken och ett utegym.

Etappindelning upprustning FritidsparkenNy belysning FritidsparkenOmbyggnationen delas upp i två etapper och den 23 augusti påbörjas första etappen som beräknas vara klar den sista november.

Ett av de viktigaste målen med omgestaltningen av parken är att varsamt hantera och bevara de strukturer och geometriska former som ger parken sitt tidstypiska utseende och att skapa tydliga entréer till parken.

Allén på Bollhusgatan får ny belysning, vilket kommer att ge den ett ljusare intryck och upplevas tryggare. Två stora perenrabatter och sittplatser kommer att pryda entrén ut mot St Knuts torg. Även inne i parken anläggs två större perennrabatter. Totalt kommer parken at fyllas med 300 m2 färgprakt.

Gräsmattan framför Bollen kommer att dräneras om och platsen kommer att kunna användas till olika typer av arrangemang.

- Både små och stora förändringar kommer att ske, allt för att Fritidsparken i framtiden ska bli en mer attraktiv och flexibel park och användas utav fler, säger Therese Waldehov, landskapsarkitekt på Ystads kommun.

 

Publicerad 2021-08-18