Del av Marielunds förskola öppen till sommaren 2021

En del av Marielunds förskola kommer att hållas öppen till och med sommaren 2021.

Marielunds förskolaDe barn och medarbetare som enligt tidigare plan ska flytta till den nya skolan Källan kommer dock inte att påverkas. Anledningen till fortsatt nyttjande av Marielunds förskola är ett ökat behov av förskoleplatser i januari 2021.

- Vi behöver vara flexibla i planeringen och beslutet att fortsätta i en del av Marielunds lokaler är en mycket bra lösning. Enligt vår uppskattning kommer Marielund att vara öppen åtminstone till sommaren 2021, säger Dennis Hjelmström, skolchef i Ystads kommun.

Sedan planeringen av den nya skolan Källan påbörjades har målet varit att barn och medarbetare på Marielund och Blekeskolan skulle övergå till den nya skolan och detta kommer fortfarande att ske helt enligt plan. De barn som nu får plats på Marielund är nya placeringar.

- Marielund kommer att drivas precis som tidigare, i ändamålsenliga och fina lokaler - i vilka vi just nu gör en översyn och anpassar där så behövs - och innehålla allt som behövs för att erbjuda de bästa förutsättningarna för barnen, säger Lena Larsson som antar rollen som rektor för Marielunds förskola efter årsskiftet.

 

 

Publicerad 2020-11-18