Engagerade skräpplockare får kommunens hållbarhetspris

Hållbarhetsutskottet i Ystads kommun har utsett Karolin Fält och Caroline Sjövall till årets mottagare av Hållbarhetspriset för sina insatser med att plocka skräp runt om i kommunen. Pristagarna delar på 10 000 kr.

Pristagare hållbarhetspriset 2021Att skräp ser otrevligt ut är en sak men än viktigare är den enorma miljöpåverkan som nedskräpning medför på land och i havet. Karolin Fält och Caroline Sjövall, som fått många nomineringar i år, har i flera år både själva och tillsammans med sina barn Trashwalkat (plockat skräp) längs gatorna och stränderna i Ystad kommun.

- Karolin och Caroline är ambassadörer för Ystads invånare. Genom sin skräpplockning, i ur och skur, året om och i olika delar av kommunen har de utan egen vinning under flera år visat ett stort engagemang för natur och miljö. Deras initiativ är ett fint exempel på att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle och det vill vi uppmärksamma, säger Gunilla Andersson (M), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

Fakta Ystads kommuns hållbarhetspris

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Det kan exempelvis vara insatser för att:

  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle,
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås,
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer,
  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa,
  • främja samverkan kring barns rättigheter.
Publicerad 2021-11-16