Företagare samlades kring tema hållbarhet och nya affärer

Hållbarhet är något många företag arbetar med varje dag, men inte alltid kommunicerar. Två världsledande företag, Absolut och Scanfill som båda har ett djupt förankrat hållbarhetsarbete sedan länge, gästade Ystad Arena i november för att berätta mer om hur de tacklar miljöutmaningarna.

Ystads kommun och Tillväxt syd bjöd in näringslivet till en inspirationsdag på temat hållbarhet och nya affärer. Förutom föreläsningar kunde besökarna träffa lokala företagare som alla på olika sätt arbetar med FN:s 17 hållbarhetsmål.

- Vi ser möjligheter till innovation och nya affärer genom att koppla ihop affärsutveckling med hållbarhetsmålen och inspirationsdagen är en av våra satsningar för att främja detta, säger Lotte Nilsson, näringslivslots i Ystads kommun.

Klimatneutral produktion

Tina Robertsson The Absolut CompanyEn av föreläsarna, The Absolut Company med huvudsäte i Åhus, har aktivt arbetat med hållbarhetsfrågor i ett antal år och 2013 blev produktionen av Absolut vodka klimatneutral. Enligt Tina Robertsson, hållbarhetschef på The Absolut Company Pernod Ricard, är hållbarhet en hygienfråga idag, ungefär som kvalitet var på 1980-talet.

- Vi har arbetat väldigt målinriktat med hållbarhetsfrågor länge, men vi har inte kommunicerat det så mycket. Men alla vill veta idag, vad är det vi äter, dricker och var kommer det ifrån och vår målsättning är att kommunicera så mycket mer, berättar Tina Robertsson.

2014 tog Absolut ett helhetsgrepp på hela värdekedjan och gjorde en livscykelanalys för att kartlägga var klimatfotavtrycket på miljön uppstod. De kom fram till fyra områden som hade störst påverkan; produktion, vete, distribution och förpackning.

Sedan dess har företaget gjort stora framsteg på alla områden och idag används exempelvis 45 procent återvunnet glas i flaskorna och hela 80 procent av transporterna drivs av förnyelsebart bränsle.

- För att klara det krävs det först och främst kunskap för att kunna sätta målen, men också ett väldigt stort engagemang. Du kommer ingenstans utan det, säger Tina Robertsson.

Många av framstegen för att skapa hållbara lösningar bygger på strategiska samarbeten över både nations- och branschgränser. Det är en förutsättning för att nå bästa resultat, enligt Tina Robertsson.  

Plast som används om och om igen

Oscar Hugoson och Andreas NarsellYstadsföretaget Scanfill arbetar även de med samverkan i branschen för att hitta de bästa lösningarna på kundernas behov, men också för att tackla miljöutmaningarna. Scanfill producerar återvinningsbart material för förpackningsindustrin.

Oscar Hugoson är vice vd på Scanfill:

- I framtiden måste plastindustrin arbeta över industrigränser och prata med varandra för att hitta rätt lösningar. En utmaning är att titta på den totala miljöpåverkan i valet av förpackningsmaterial, vilket är en komplex uppgift. Men om vi gör det tillsammans blir det bättre.

På bild: Oscar Hugoson och Andreas Narsell

Scanfill använder begreppet spiralekonomi som kort sammanfattat innebär att plastmaterialet ska kunna återanvändas om och om igen i olika produkter, med olika ändamål och i olika industrier.

Ditt sparande bygger morgondagens värld

Christoffer EnanderChristoffer Enander som också gav en föreläsning denna dag, är affärsutvecklare på Sparbanken syd och han gav åhörarna några tips på hur de kan påverka framtiden i en mer hållbar riktning genom ett medvetet sparande.

- Välj fonder som placerar i företag med hållbarhetsengagemang. Att det skulle kosta pengar att jobba hållbart är helt ute i finansbranschen. Jag skulle säga att det är tvärtom idag. Hållbara investeringar ger inte sämre utdelning, det ökar lönsamheten, säger Christoffer Enander.

Christoffer målade upp ett tankeväckande scenario som han kallar ”hållbarhetens blinda fläck” som består av den svindlande summan USD 40 000 000 000 000. Det är världens samlade pensionskapital och motsvarar 1,5 gånger Usa:s aktiemarknad och 75 gånger Sveriges bnp.

- Föreställ er att man svängde om hur dessa pengar investeras. Det är en kraft så stor som man knappt kan föreställa sig.

Dagens ”lumpehandlare”

Tema återvinning är inget nytt i Ystad. Flera Ystadsföretag är en gång sprungna ur återvinningsbranschen, närmare bestämt Persöner som var stora inom traditionell skrothandeln ända fram till och med 1970-talet. Detta tar Calle Rasmusson från Incubator C, som också deltog under dagen, fasta på:

- Ystad har potential att bli ett centrum för hållbarhet och återvinning i Sverige och ursprunget finns i gamla Persöner. Vi kommer att ta fram en exempelkalkyl och visa hur företagare kan få in hållbarhetsmålen i sin kalkyl och verksamhetsplanering, säger Calle Rasmusson.

Modell för hållbar affärsutveckling

Nu arbetar Ystads kommun vidare med att ta fram en vägledning som kan hjälpa företag och organisationer att hitta utvecklingsmöjligheter med inspiration och stöd i de globala målen. Vägledningen tas fram med stöd av Sparbanken Syd.

- Vår ambition är också att dagen blir årligt återkommande och en självklarhet för företagare att besöka för att hålla sig uppdaterad men också för att nätverka och kanske hitta nya affärsmöjligheter, säger Lotte Nilsson.

Läs mer om Ystads kommuns näringslivsarbete på www.ystad.se/naringsliv.

 

Publicerad 2019-12-11, Uppdaterad 2020-01-08