Första delen av Surbrunnsvägen öppnas

Den 16 juli öppnas första delen av Surbrunnsvägen. Efter sommaren sätts bänkar och annan utrustning på plats och under hösten påbörjas plantering.

Etapp 1 från Munkgatan till just norr om Ågatan öppnas för trafik i 16 juli.

Det sista lagret asfalt läggs inte på förrän sommaren 2023 så att gatan får sätta sig ordentligt. Fram till dess kommer trafiken att gå på de undre lagren asfalt som kallas AG. Denna asfalt är lite grövre.

När bilar trafikerar gatan kan sättningar uppstå, exempelvis i hjulspår och dessa korrigeras sedan när toppen läggs på och man får en gata som håller sig fin och fri från sättningar i många år.

Surbrunnsvägen etapp 1 öppnas 

Publicerad 2021-07-05, Uppdaterad 2021-08-18