Första spadtaget för nya Ljuskällan

Nu har det symboliska första spadtaget tagits för om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Ljuskällan. "Äntligen" var ordet för dagen i de tal som hölls på tillställningen, som besöktes av boende och personal på Ljuskällan, politiker och tjänstemän.

Första spadtaget LjuskällanDet särskilda boendet Ljuskällan byggs om och till och får 27 nya lägenheter och en ny utemiljö.

Ljuskällan byggs i ett samverkansprojekt med byggentreprenören Thage och i nära samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och social omsorg.

- Samverkan är en framgångsfaktor i ett projekt av det här slaget när verksamhetens krav och behov behövs i ett tidigt skede. Än viktigare blir det när vi bygger i ett boende med hyresgäster. Det blir en logistisk utmaning som gör att vi ibland måste lägga en dag eller två extra för att visa hänsyn till de boende. Men det är det värt, säger Ann-Sofi Eriksson, projektledare på Ystads kommun.

På första spadtaget samlades boende och personal på Ljuskällan tillsammans med politiker och tjänstemän. 

Anne Olofsdotter (M), ordförande i socialnämnden var på plats:

- Äntligen! Som vi har längtat efter första spadtaget och att sätta igång bygget av Ljuskällan. Tack alla som med fin känsla och kompetens planerat för varm och trivsam miljö där ljusa och luftiga ytor ger livslust och glädje för dem som ska bo och arbeta här, säger hon.

Även samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande Per-Olof Lind (L) höll tal.

- Ljuskällan är ett mycket viktigt projekt. De 27 lägenheterna är ett välkommet tillskott och en bra start. Men det är inte lösningen på kommunens framtida behov av särskilda boenden. Vi ska ta fram en långsiktig plan för en utbyggnad som säkrar behovet framöver, säger han.

Målet är att Ljuskällan ska bli ett boende med en hemlik, värdig och meningsfull miljö och med lugnande och kontemplativa rum. Naturen ska vara ständigt närvarande och en helt ny utemiljö anläggs med ett genomtänkt koncept; odlingslådor, nya planteringar, plats för olika aktiviteter som gymnastik, högläsning och framträdanden. 

Läs mer om projektet på ystad.se/ljuskallan.

 

Publicerad 2021-11-15