Kartläggning av ödehus i kommunen

Kommunen ska kartlägga hur många ödehus som finns i Ystads kommun för att få en uppfattning om de eventuellt utgör något problem eller innebär nya möjligheter. Därför ber nu kommunen allmänheten om hjälp att registrera till synes öde hus eller förfallna byggnader som inte nyttjats eller bebotts under en längre tid.

 

Bild på ett ödehus. Foto: mostphotos.com

Över hela Sverige finns obebodda hus som står och förfaller av olika anledningar och många kommuner väljer att kartlägga dessa.

Intresset för ödehus har ökat de senaste åren och allt fler ser potentialen i dem, men de kan också utgöra en eventuell miljöfara eller skapa en känsla av otrygghet hos närboende. Därför ska Ystads kommun kartlägga vilka ödehus som finns runt om i kommunen.

-Det finns många människor som vill bo och verka i vår kommun, gärna på landsbygden. Här kan tomma outnyttjade hus bli en tillgång så att fler kan förverkliga sina drömmar och vi kan få en mer levande och trygg landsbygd, säger Leila Ekman, stadsarkitekt på Ystads kommun som också håller i kartläggningen.

Undersökningen ska visa hur många öde hus som finns samt var de finns. Dialog ska ske med eventuella ägare hur de ser på sina övergivna hus eller om byggnaderna kan betraktas som ödehus och innebära nya möjligheter genom att kunna användas igen.

För att kunna göra kartläggningen ber nu kommunen allmänheten om hjälp att registrera till synes öde hus med bild och adress i en app.

-Vi vet att det bland våra kommuninvånare finns ett stort lokalt engagemang i sin hembygd. Dessutom har grannar och närboende ofta god kunskap om olika byggnaders historia. Man får inte glömma att det alltid finns en anledning till att en byggnad står övergiven och det kan ligga olika människoöden bakom, det måste man ha stor respekt för, säger Leila.

 

När är en förfallen byggnad ett ödehus?

Det finns ingen regel eller tydlig definition på ett ödehus i svensk ordbok, men det brukar beskrivas som en förfallen byggnad som inte nyttjats eller bebotts under en längre tid.

Olaga intrång

Även om ödehus kan verka övergivna så finns det oftast en juridisk ägare och det är därmed olagligt att gå in i eller vistas på kringliggande mark utan ägarens tillstånd. Intrång blir då att betrakta som hemfridsbrott och är straffbart. Dessutom skyddas byggnader från intrång genom plan- och bygglagen. Därför uppmanas allmänheten att visa respekt och använda sunt förnuft om man ska fota ett ödehus för registrering.

Så registrerar du

Från och med den 16 december kan du registrera ett till synes ödehus i kommunens ordinarie felanmälningsapp, där lägger du in ett foto och anger vilken adress, samt om du vill dina egna kontaktuppgifter*. Kartläggningen pågår fram till den 15 mars 2023.
(*Vid felanmälan gäller Ystads kommuns regler för GDPR. En anmälan blir allmän handling när den skickas in.)

Vad händer sen?

Beslut om kartläggning är taget i kommunfullmäktige utifrån en inkommen motion. Det finns inget politiskt uppdrag att planera för åtgärder kring de ödehus som identifieras. Första steget är att återkoppla med en rapport till kommunstyrelsen i vilken det kommer att framgå hur många ödehus det finns, var i kommunen de ligger och om det är några särskilda problem förknippade med dessa hus. Allt utan att ange enskilda fastighetsägare.

 

 

 

Publicerad 2022-12-19, Uppdaterad 2023-03-22