Krisberedskapsbroschyr till alla hushåll i Ystads kommun

Den 8 november skickar vi ut en broschyr, “Var förberedd – om krisen kommer till Ystad”, till alla hushåll i Ystads kommun. Den ska göra det enkelt för dig att vara förberedd om en allvarlig kris inträffar i Ystad. I broschyren har vi samlat den viktiga informationen på ett och samma ställe. 

 

Vår uppfattning är att människor vill ha kunskap för att kunna ta ansvar och fatta egna, kloka beslut. Och vi har alla, efter förmåga, ett eget ansvar för att vara förberedda på att hantera olika typer av händelser. Det är en av anledningarna till att kommunen tagit fram en lokal krisberedskapsbroschyr. 

Du har ansvar för din beredskap  Bild på broschyrens framsida

I broschyren kan du läsa bland annat om hur du kan planera din beredskap, hur du får viktig information vid en kris, var din närmsta trygghetspunkt ligger och vad kommunen gör vid en kris.  

Ett av kommunens uppdrag i en kris är att först ta hand om de som är allra mest utsatta. Under en samhällsstörning eller kris förväntas du därför kunna ordna med vatten, mat, värme och kommunikation för att klara dig en vecka, gärna längre. 

Ju mer förberedd du är på att klara dig själv, desto bättre blir vår gemensamma förmåga att hantera en kris. 

Ett komplement till MSB:s broschyr 

År 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige.  

– Läget i världen har förändrats sedan MSB:s broschyr delades ut, och det säkerhetspolitiska läget är ett annat. Kommunens broschyr innehåller lokal information och kompletterar MSB:s broschyr. Om något allvarligt händer i Ystad kommer invånarna att ha stor nytta av att ha läst den, säger Gabriella Westheim, säkerhets- och beredskapschef i Ystads kommun. 

Så kan du ta del av innehållet i broschyren 

  • Du får ett eget exemplar med posten runt den 8 november. Spara den och förvara den så att du lätt kan hitta den. 
  • Ladda ner, läs, lyssna på och översätt den på ystad.se/krisbroschyr  
  • Har du inte fått broschyren kan du hämta ett exemplar i receptionen på Nya Rådhuset eller på stadsbiblioteket. 

Mer information om krisberedskap 

 

 

 

Publicerad 2023-11-06, Uppdaterad 2023-11-13