Unik miljömätning med musslor i hamnen

Genom att undersöka musslors hälsotillstånd kan kommunen få en bild av hur vattenmiljön är i hamnen. Arbetet genomförs tillsammans med Sydkustens vattenvårdsförbund i ett projekt där burar med blåmusslor placeras ut både i industrihamnen och småbåtshamnen i Ystad.

Blåmusslor sätts ut i burarYstads kommun arbetar tillsammans med Sydkustens vattenvårdsförbund i ett projekt där musslor placeras ut i burar på olika ställen i småbåtshamnen och industrihamnen. Syftet är att undersöka miljöstatusen i vattnet.

Blåmusslor används som indikatorer på miljöstatusen genom mätning av metallhalten i musslorna och en bestämning av hälsotillståndet hos musslorna

- Mätningen är unik på det viset att det inte är traditionella metoder som används. Traditionella metoder är mätning av miljögifter som PCB och PAH, men genom att undersöka hälsotillståndet, såsom växtförmåga och stress, får vi en helt annan bild. Det finns vissa miljögifter som vi inte mäter eller som vi inte känner till som indirekt påverkar hälsotillståndet hos blåmusslorna, säger Henrik Uthas på Ystads kommun.

I undersökningen jämförs resultat från musslor i Ystad hamn och Ystad småbåtshamn med musslor från Trelleborgs hamn, där en mätning med samma upplägg har gjorts.

Musslor samlas in från en ren havsmiljö och placeras sedan i små burar lite ovanför botten på fyra ställen - i och precis utanför hamnområdet. Efter en månads tid tas burarna upp och musslornas hälsotillstånd och halten av metaller i musslorna mäts.

- I Trelleborg har man genomfört ett likadant projekt och det ska bli intressant att jämföra hamnarna. Dessutom är det intressant att jämföra småbåtshamnen i Ystad med industrihamnen i Ystad, säger Henrik Uthas.

Publicerad 2021-09-30