Ny chef för Ystad Arena hallar och idrottsanläggningar

Jenny Olsson blir ny chef på tjänsten, per den 1 januari 2021.

 

Sedan Johan Hägg slutade som chef för Ystad Arena Bad och idrottsanläggningar i mitten av december har fritidschef Christine Ekdahl och Jenny Olsson gått in som tillförordnade chefer för de ansvarsområden som ingick i hans tjänst: Ystad Arena Bad, Nybrostrandsbadet, Ystad Arena hallar, Sandskogens idrottsplats samt idrottshallen Bollen.
 
Efter en översyn av ledningsstrukturen samt arbetsplatsträffar med berörda medarbetare, har beslut tagits om att Jenny Olsson per den 1 januari 2021 blir chef för Ystad Arena hallar och idrottsanläggningar. 

Jenny kommer även fortsättningsvis att vara ansvarig för arrangemang och konferenser. Den nya tjänsten kommer innebära en både effektivare men framförallt tydligare organisation.
 
Rekryteringen av ny chef för Ystad Arena Bad och Nybrostrandsbadet har därmed ​påbörjats. Fram tills denna tjänst är tillsatt kommer Christine Ekdahl fortsatt att vara ansvarig chef.

 

Jenny Olsson profilbild

Publicerad 2020-12-29