Reko-ring får kommunens Hållbarhetspris

Hållbarhetsutskottet i Ystads kommun har utsett Reko-ring till årets mottagare av Hållbarhetspriset. Reko-ring möjliggör för lokala odlare och livsmedelsproducenter att sälja sina varor direkt till Ystadsborna.

Jordiga morötterI två år har organisatörerna bakom Reko-ring Ystad gjort det lättare för Ystadsborna att handla närproducerade livsmedel. Detta har inneburit att fler Ystadsbor fått upp ögonen för den mångfald av lokala producenter av olika närodlade livsmedel som finns i regionen och gjort det möjligt för fler att handla från dessa.

- Genom att tilldela Reko-ring Ystad 2020 års Hållbarhetspris vill Ystads kommun lyfta vikten av ”härodlat” som en viktig del av hållbar utveckling, säger Gunilla Andersson (M), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Konsumtion av närproducerade livsmedel främjar flera av FN:s Globala mål. 

  • Ingen hunger (mål 2) genom att trygga den lokala livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart lokalt jordbruk.
  • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) genom minskade transporter av livsmedel.
  • Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) genom att främja små lokala producenter.
  • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12 ) genom att stärka och uppmuntra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Fakta Ystads kommuns hållbarhetspris

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa
  • främja samverkan kring barns rättigheter
Publicerad 2020-11-30