Sensationellt fynd av runsten i Hunnestad

I morse gjordes ett sensationellt arkeologiskt fynd vid grävarbeten utanför Ystad. En av de försvunna Hunnestadsstenarna hittades. Hunnestadsmonumentet är sannolikt från 900-talet och tillhör ett av landets märkligaste monument från vikingatiden.

Vid schaktarbeten i samband med grävningar för en avloppsledning i Ystads kommun stötte man på en runsten vid bron över Hunnestadsån.

Den låg med bildsidan upp och har uppenbarligen varit en del av brokonstruktionen, berättar Axel Krogh Hansen, arkeolog på Arkeologerna, som utför det arkeologiska arbetet i entreprenaden på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Klicka här för att läsa mer.

Bild på den funna stenen. Foto: Axel Krogh Hansen, Arkeologerna

Den funna stenen. Bild från www.lansstyrelsen.se/skane/  Foto: Axel Krogh Hansen, Arkeologerna

 

 

Publicerad 2020-12-16