Upphandling nominerad som årets innovation

Ystads kommun är tillsammans med Trelleborgs och Skurups kommuner nominerad till priset Årets Kommunala Innovation 2020 i samband med välfärdskonferensen Future and Welfare 2020 i Malmö den 5-6 mars.

Ystad, Trelleborg och Skurup har under 2019 arbetat tillsammans med en ny typ av upphandling, en så kallad innovationsupphandling, där man beskriver ett problem och efterlyser kreativa lösningar. Denna typ av upphandling gör det möjligt att genomföra så kallade innovationssprintar, som går ut på att anbudsgivare och uppdragsgivare arbetar tillsammans mot en lösning under en bestämd tidsperiod.

– Vi har från början inte beskrivit vad vi vill upphandla, utan har istället beskrivit ett problem och sedan i dialog kommit fram till hur utmaningarna kan beskrivas. Vi vill ha företagens kreativitet för att hitta lösningar. Det är här vi tar till sprintarna som ingår som en del i utvärderingen och lösningen. Under en arbetsvecka tar sig medarbetare och anbudsgivare fram mot en lösning som ska presenteras, säger Ulf Wedberg, e-strateg och projektledare på Ystads kommun.

Människor i kreativt möte

Två nya tjänster upphandlade

Det kommungemensamma projektet kallas Innovationsupphandling Syd och genomförs med stöd av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten. Hittills har det resulterat i upphandlingarna Smart digital service och Interkommunal delningstjänst.

Smart digital service på medborgarnas villkor är en tjänst för att effektivisera och förenkla medborgarnas kontakt med kommunen i tillstånds- och handläggningsärenden. Genom verktyg som exempelvis digitala assistenter, robotiserad processautomation och artificiell intelligens öppnas vägen för innovation inom kommunal sektor.

Interkommunal delningstjänst är en återanvändningsportal för gemensamma resurser. Det kan handla om utlåning, hyra, försäljning och byte av möbler samt olika logistiklösningar.

Samverkan med mervärden 

– Arbetsmodellen som tagits fram ger oss möjlighet att långsiktigt arbeta med innovativa inköp som ett strategiskt verktyg för att utveckla den egna verksamheten, stimulera marknaden och framför allt utveckla servicen till våra medborgare. En spinoff är också att vi har tagit vara på varandras resurser och kompetenser och finns där för varandra även inom andra samverkansområden, säger Mattias Johansson, upphandlingschef i Ystads kommun.

– Innovationsupphandling som verktyg ger oss möjlighet att i en strukturerad process fördjupa samarbetet med upphandlare, berörda verksamheter och marknaden när vi ska implementera nya lösningar i kommunerna, säger Roger Nilsson, IT-chef i Ystads kommun.

Läs mer om innovationsupphandling i Ystads kommun.

Publicerad 2020-01-27