Backa barnet får 2,5 miljoner av Vinnova

Vinnova tilldelar arbetet för tidiga insatser för barn – Backa barnet – 2,5 miljoner. Syftet med Backa barnet är att hjälpa barn i behov av samhällets stöd så tidigt som möjligt. Ystads kommun är initiativtagare men arbetet drivs nu gemensamt med Region Skåne och Polisen på nationell nivå. 

- Naturligtvis kommer pengarna bidra med mycket och vi är väldigt glada för en beviljad ansökan. Nu fortsätter arbetet med Backa barnet med oförminskad kraft, säger Dennis Hjelmström, skolchef Ystads kommun.

I ett tidigare skede beviljades framväxten av Backa barnet medel från statens innovationsmyndighet Vinnova, för arbete med social innovation. Av 300 ansökningar blev 30 projekt beviljade medel, ca 300 000 kr var. 

Efter redovisat resultat till Vinnova gjordes en ny ansökan om ytterligare medel. Av de 30 projekten blev ca 30 % beviljade en större summa; ca 2,5 miljoner kronor och Backa barnet är ett av de utvalda.

Backa barnet initierades av Ystads kommun och ägs nu gemensamt med Polisen och Region Skåne. Pengarna säkerställer resurser och innebär att tid kan frigöras för fortsatt utveckling.

- Målet är ju att Backa barnet blir ett arbetssätt som ingår i vår dagliga verksamhet. Faktum är att vi redan har börjat med det nya arbetssättet. Det handlar om att överbrygga organisationsgränser och jobba nära varandra med en gemensam uppfattning om målet, vilket är bärande delar i Backa barnet, säger Dennis Hjelmström.

Läs mer på www.backabarnet.se.

Publicerad 2020-03-06