Aktiva farthinder på Dragongatan

E65 Dragongatan i Ystad är en livligt trafikerad väg. En hel del har gjorts för att förbättra trafiksituationen och framkomligheten, framförallt till och från Ystads hamnområde. Nu testar Trafikverket också ett aktivt farthinder.

Trafikverket väljer Ystad för att förbättra trafiksäkerheten med en relativt ny teknik - ett pilotprojekt med ett aktivt farthinder. Ett bra test eftersom Dragongatan är en Europaväg med internationell genomfartstrafik mot Ystads hamnområde, där det är problem med framkomligheten, trafiksäkerheten och buller.

Emilia Löfgren Dragongatan pressvisning

Emilia Löfgren, teknisk chef, intervjuas under pressvisningen av den nya farthindren på Dragongatan.

Ett aktivt farthinder är en lucka i vägbanan, som öppnas när någon kör för fort. De som håller sig inom hastighetsbegränsningen kommer inte att märka av hindret. Det testas redan i några kommuner, men hindret i Ystad är det första i Trafikverkets regi.Men det görs mycket mer längs E65 Dragongatan för att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och boendemiljön.

- För Ystad är Dragongatan en viktig länk där trafiken ska rulla samtidigt som det ska vara möjligt att passera. Ombyggnationen med bland annat refuger och det aktiva farthindret gör att det går att passera ett körfält i taget. Passagerna blir enklare och säkrare jämfört med tidigare förhållanden, säger Emilia Löfgren, teknisk chef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun.

- Vi har gjort flera förbättringar med vänstersvängsfält, ny belysning och gestaltningsåtgärder i form av planteringar utmed Dragongatan. Tillsammans med Ystad kommun har vi gjort fria högersvängsfält från kommunala gator, säger Trafikverkets projektledare Johan Haagman.

Radio, tidning och tv var på plats på pressvisningen den 24 april.

Artikel och film i Ystads Allehanda

Inslag i Radio Active

Se inslaget i Tv4.

Publicerad 2018-04-24, Uppdaterad 2019-09-18