Beställarnätverk

Ystads kommun deltar i nytt projekt för att stimulera innovationsupphandlingar

 

Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub, tillsammans med de skånska kommunerna Ystad, Trelleborg, Staffanstorp, Malmö och Ängelholm, har startat ett Vinnova-finansierat projekt ”Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne”.

 

Syftet är att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som ska fungera som inspiration och stöd när man bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationsupphandling.

 

Nätverket ska fokusera på kompetens inom upphandling av innovationer, strukturer som främjar innovation och genomförande av innovationsupphandlingar inom skilda behovsområden.

 

Läs mer om projektet här:
www.sbhub.se/projekt/geografiskt-bestallarnatverk-for-innovationsupphandling-i-skane

Publicerad 2019-03-05