54393902-portrait-of-little-girl-with-ukraine-flag-painted-on-her.jpg

Boende för flyktingar - kommunen önskar dialog

Under andra halvan av 2022 får kommunerna ett lagstadgat ansvar att vid anvisning från Migrationsverket erbjuda boende till flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Därför vill Ystads kommun föra en dialog med intresserade aktörer. Vi har upprättat en RFI (Request for information) som är ett första steg i en upphandlingsprocess.


Syftet är att identifiera viktiga faktorer vid en eventuell upphandling så att det underlag som tas fram skapar intresse från potentiella anbudsgivare samt följer de regler som finns kring offentliga inköp.

Vår förhoppning är att få en bra dialog och tillsammans med marknaden hittar lösningar som är gynnsamma för de som ska använda boendena.


Ystads kommun kommer att förväntas ge boende till drygt 100 personer som anvisas och har skydd med stöd av massflyktsdirektivet. Det innebär att vi kommer att behöva cirka 30 boenden för denna målgrupp.

Boendet behöver inte vara av permanent karaktär, kravet är att boendet ska hålla en standard som fungerar över en längre period.   


Sista dag att inkomma med kommenterar och tankar är den 27 juni.

Öppna dokumentet Upphandling av boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (.pdf) 

 

 

 

 

Publicerad 2022-06-15