Dags för strandfodring i Sandskogen och Löderups strandbad

Nu är det dags för den fjärde och sista strandfodringen i Ystads kommun som kommer att ske i Sandskogen och Löderups strandbad, med start på måndag den 6 april.

Det är den fjärde strandfodringen som genomförs sedan 2011. Den andra genomfördes 2014 och den tredje 2017. Totalt ska ca 80 000 m3 sand pumpas upp på stranden från ett muddringsfartyg som hämtar sanden från en täkt till havs på Sandhammar bank.

Begränsad tillgänglighet

Under de veckor då arbetet pågår kommer tillgängligheten till stränderna att vara begränsad. Arbetet pågår dygnet runt alla dagar i veckan. Det kommer att förekomma lossning och arbete på stranden utanför normal arbetstid och under helgen. Maskinarbete under natten ska dock kunna begränsas i möjligaste mån. Arbetsområdet markeras med varningsband och informationsskyltar och det kommer även att finnas vakter på stranden. Projektet beräknas vara slutfört senast den 30:e april.

Strandfodringen kommer att fördelas mellan bryggorna 0 och 4 (se bild). Ca 55 000 m3 sand ska pumpas upp på stranden i Ystad Sandskog. I Löderups strandbad fördelas sanden på två olika platser (se bild).

LIFE Coast Adapt

Strandfodringen är i år en del av projektet LIFE Coast Adapt som drivs av Region Skåne. Projektet syftar till att testa olika typer av naturanpassade eller ekosystembaserade kustskyddsmetoder.

I Ystad innebär det att invasiva växter tas bort i dynerna och salttåliga och naturligt förekommande dynvegetation planteras.

- Efter sommaren kommer vi även testa olika typer av dyngynnande åtgärder på stranden i Sandskogen. Det kan innebära att delar av stranden hägnas in för att skydda testområdena, säger Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun.

Projektet omfattar även planteringar av ålgräs för att dämpa vågenergin, ett naturanpassat erosionsskydd i Nybroån och att gräva upp vresros längs stranden i Nybrostrand.

karta strandfodring sandskogen

karta strandfodringMer fakta om Life Coast Adapt

lifecoastadaptskane.se

 

Publicerad 2020-04-01