Engångsbelopp betalas ut till medarbetare inom Kommunal

Ystads kommun betalar ut ett engångsbelopp till medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Är du berättigad behöver du inte ansöka om engångsbeloppet utan det betalas ut per automatik i december 2020 till alla som är berättigade.

HandslagEtt engångsbelopp om 5500 kronor kommer att betalas ut till alla månadsavlönade arbetstagare på avtalsområdet. Summan 5500 kr gäller heltidsanställd och summan räknas om utifrån din sysselsättningsgrad om du är anställd på deltid.

Detta är ett resultat av Kommunals löneöversyn:

  • Löneförhöjning från och med i november 2020
  • Engångsbelopp till alla månadsavlönade arbetstagare

Vilka får ta del av engångsbeloppet på 5500 kronor?

För att få ta del av engångsbeloppet ska du jobba inom kommun och kommunalförbund som ingår i Kommunals kollektivavtalsområde. Du ska vara månadsavlönad arbetstagare, alltså inte anställd med timlön.

Engångsbeloppet har Kommunal förhandlat fram för hela kollektivet. Beloppet betalas ut av Ystads kommun.

Hur sker utbetalningen?

Ystads kommun har tagit beslut om att den som har rätt till engångsbeloppet får engångsbeloppet utbetalt per automatik i december 2020. Ingen ansökningsprocess krävs.

Deltidsarbetande

Engångbelopp gäller för perioden 2020-05-01 - 2020-10-31. För deltidsarbetande, liksom för anställd under del av perioden, betalas beloppet ut i proportion till sysselsättningsgrad och anställningstid. Det innebär att om du har arbetat 50 % under hela perioden får du halva beloppet.

Anställningstid

Engångsbeloppet betalas ut i proportion till anställningstid under den aktuella perioden 2020-05-01 - 2020-10-31. Det betyder att om du blivit anställd under den perioden så får du ett reducerat belopp.

Föräldraledig, sjukskriven

Frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet med ersättning från Försäkringskassan räknas inte av från beloppet. Det betyder att om du har varit föräldraledig med föräldrapenning eller sjukskriven med sjukpenning har du också rätt till engångsbeloppet.

Tjänstledighet för till exempel studier och annan frånvaro

Har du varit frånvarande av andra anledningar än föräldraledighet eller sjukskrivning under perioden 2020-05-01 - 2020-10-31 räknas det bort från engångsbeloppet. Har du varit frånvarande hela perioden får du inget engångsbelopp. Har du arbetat en del av perioden så får du ett reducerat belopp.

Beskattning

Engångsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst. Det går inte att svara på exakt hur mycket varje enskild person ska skatta på beloppet. I engångsbeloppet ingår semesterlön och semesterersättning, beloppet är pensionsgrundande.  

Publicerad 2020-12-14