Utbildning för FN-tjänstemän i Dag Hammarskjölds anda

FN har valt att förlägga fyra dagars utbildning, 24-29 augusti, för högre FN-tjänstemän på Backåkra tack vare den unika miljön.

FN arrangerar utbildningen i samarbete med stiftelsen Dag Hammarskjöld och har valt att förlägga den på Backåkra. De beskriver platsen som en "unik mötesplats för att hedra Dag Hammarskjölds liv och arbete genom att främja det han trodde på". Dag Hammarskjölds arv i kombination med miljön kring Backåkra hoppas man ska inspirera och främja utbildningen.

På bilden syns deltagarna och utbildningsledarna.

deltagare utbildning

Foto: Dag Hammarskjöldfonden

Publicerad 2019-08-28