Fyrverkerier och nyår

På nyårsafton är det många som vill fira in det nya året med fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Det finns en del att tänka på när du ska hantera fyrverkerier och i flera fall krävs också tillstånd från polisen.

FyverkeriDu ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier. Fyrverkerier som polisen anträffar hos personer under 18 år kommer att beslagtas och förstöras.

Smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel förbjudna och får inte användas eller säljas utan särskilda tillstånd.

Ystads kommun har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Ofta krävs det tillstånd från polisen för att hantera fyrverkerier.


När du behöver tillstånd

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617).

Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Här kan du söka tillstånd från polisen för användande av fyrverkerier eller annan pyroteknik


Tips till dig som använder fyrverkerier

Respektera att många tycker att det är mycket obehagligt med fyrverkeri. Även husdjur far illa av allt smällande.

Vuxna ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. Låt inte barn och ungdomar hantera fyrverkerier.

Den som köper, innehar och använder fyrverkerier måste vara 18 år.

Ska du skicka upp svävande lyktor måste du kontakta flygplatsen om lyktorna når högre än 400 meter. Är lyktan en meter hög eller mer, måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen. Tillstånd krävs även om du ska släppa ut fler än 50 svävande lyktor på en gång.

Tänk på att alkohol och fyrverkeri aldrig är en lyckad kombination

Köp bara av försäljare som har tillstånd att sälja och följ säkerhetsföreskrifterna.

Langa inte till barn och unga.

Nödraketer får inte användas som fyrverkerier, det är både olagligt och högst olämpligt.


Lokala ordningsföreskrifter för Ystads kommun

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 21§:

  • Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats.
  • Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd endast mellan kl.16.00 och 02.00 på valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton.
  • Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.


Mer information

dinsakerhet.se

msb.se

Polisen

 

 

Publicerad 2020-12-29