Brandvarnare.jpg

Glöm inte att testa din brandvarnare

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Då uppmärksammas att det bästa skyddet mot brand hemma är en fungerande brandvarnare.

– Det är bra att testa brandvarnaren regelbundet, t ex en gång i månaden. Brandvarnaren är kanske den bästa försäkringen du kan ha om det skulle börja brinna. Den ger dig en chans att släcka branden eller att utrymma huset eller lägenheten. Men glöm inte att byta batteriet inför jul och nyår, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun.  

Sedan 2011 har fler satsat på släckutrustning i bostäderna. Andelen som har tillgång till en brandsläckare är idag 72 procent, en ökning med 12 procent. Dessutom har tillgången till en brandfilt nästintill dubblerats, från 31 procent 2011, till 57 procent 2018.

– Det är en väldigt positiv utveckling vi ser och vi vet också att många klarar att agera. Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till 6 000. Med tillgång till brandskyddsutrustning hemma så har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På Brandvarnardagen den 1 december drar kampanjen ”Aktiv mot brand” igång för sjätte gången. Den har målsättningen att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma.

 

 

Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Så här testar du din brandvarnare
Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas brandvarnarens funktion, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa din brandvarnare:
• en gång i månaden
• när du satt upp en ny
• när du bytt batteri
• när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
• när du gjort rent den

När man trycker på testknappen aktiverar också batteriet. Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. Risken finns då att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal.

Publicerad 2018-11-29