8B7B6816.JPG

Goda resultat i SFI

Fortsatt goda resultat för SFI-utbildningen på Vuxenskolan i Ystad när resultaten för 2018 är sammanställda

Enligt Ystads integrationsstrateg Peter Eriksson visar statistiken på en fortsatt god utveckling för de insatser som görs inom SFI, Svenska för invandrare, i Ystad. Läs hans redogörelse nedan:

 

Vid en uppföljning av SFI utbildningen vid Vuxenutbildningen i Ystad kan vi konstatera att de starka siffrorna för 2017 ligger fast 2018. Vid en jämförelse mot riket klara deltagarna vissa delkurser nästan på halva tiden jämfört med rikssnittet. På många andra kurser ser vi att deltagarna klarar det på 60 procent av rikssnittet.

 

Genomströmning

Kursdeltagare

 

Ystad (veckor)

Riket (veckor)

2017

2018

Snitt 1A

*

26

56

18

Snitt 1B

18

34

61

30

Snitt 1C

*

27

0

22

Snitt 1D

*

23

0

4

Snitt 2B

18

27

137

76

Snitt 2C

17

28

108

65

Snitt 2D

18

21

0

41

Snitt 3C

16

26

70

42

Snitt 3D

24

23

123

30

*Där siffror saknas är underlaget för litet och SCB har rensat bort dessa eftersom de kan vara missledande.

 

Det indikerar att de insatser som görs i verksamheten av kompetenta och motiverade lärare, elevstödsteam och integrationsstödjande insatser ger ett stabilt och högt resultat. Varje vecka en nyanländ är i SFI studier är en kostnad för samhället. När vi på detta sätt lyckas många att snabbt komma genom sina SFI studier innebär det stora besparingar för samhället. Det återspeglas också i att av de som avslutade sin etableringstid under 2018 gick 59 procent vidare till studier eller arbete. Det är den fjärde bästa siffran i Skåne.

 

Det höga resultatet bygger på att vi i Ystad:

  • Har en fungerande samverkan kring och tydlighet mot de nyanlända
  • Lägger stor vikt vid att individerna skapar mål och ser språket som ett verktyg för att nå sina mål
  • Har en nära uppföljning på individnivå och fångar upp små problem
  • Har pedagoger som aktivt arbetar med studiemotivation och betonar vikten av den egna insatsen för en effektiv språkinlärning

 

Under 2019 har en särskild insats gjorts på de studerande med lägst utbildning. En förhoppning är att det ska upprätthålla de goda siffrorna även under 2019.

 

 

Peter Eriksson

Integrationsstrateg
Ystads kommun
peter.eriksson@ystad.se

 

 

Publicerad 2019-06-24