Grönt ljus för marinpedagogisk verksamhet

Nu har Leader Sydöstra Skåne och Jordbruksverket sagt ja till projektstöd för marinpedagogisk verksamhet i Ystads kommun. Målet är att ge barn och unga möjlighet att följa det som händer i havet och på stranden och därigenom öka kunskapen om miljön och hållbar utveckling.

Projektet innebär att Marietorps naturskola utökas med marinpedagogisk verksamhet och en marinbiolog. Verksamheten kommer att bedrivas vid Marinan i Ystad.

- Med havet och stranden inpå knuten har vi förmånen att undersöka och uppleva i en verklig miljö. Vårt mål är att barnen förstår vikten av sin egen roll för en hållbar utveckling, säger Caroline Persson, verksamhetsledare på Marietorps naturskola.

Med den marinpedagogiska verksamheten vill man väcka ett intresse och ett engagemang i såväl nationella som globala hållbarhetsfrågor.

- Vår förhoppning är vi i förlängningen skapar samhällsmedborgare med handlingskompetens och framtidstro gällande hållbar utveckling och hållbart kretsloppstänkande. En annan förhoppning är att kunna bidra till framtida entreprenörskap inom blå innovationer, säger Katarina Anker-Kofoed, förvaltningskoordinator vid Kultur och Utbildning.

Projektet kommer också att ta fram en pedagogisk och inspirerande inomhusmiljö där barn och unga ges möjlighet att få pröva på, laborera och undersöka vattnets olika förutsättningar. Här kommer det att finnas lärorika utställningar och informationsmaterial om förutsättningarna för ett hållbart hav.

Läs mer om verksamheten på Marietorp naturskolas hemsida.

Publicerad 2018-03-14