Grumligt vatten när ny vågbrytare byggs

Arbetet i hamnen i Ystad är påbörjat. Just nu anläggs kärnan till den sydliga vågbrytaren och stenar läggs ner. Detta gör att vattnet kan bli grumligt under en tid.

Entreprenaden i hamnen i Ystad har nu kommit igång och arbetet med att anlägga kärnan till den nya sydliga vågbrytaren har påbörjats.

Arbetet i vattnet innebär att vattnet kan blir grumligt. För att minimera grumlingen tippas sten på kärnan. Därefter läggs stenen i med hjälp av grävmaskiner. Grumligheten kontrolleras löpande så att de hålls inom gränsvärdena.

Vill du följa arbetet i hamnen kan du titta på bilderna från webbkameran.

Vill du läsa mer om projektet i Ystads hamn kan du läsa mer här.

 

Grävmaskin vid vågbrytare

grävmaskin vid vågbrytare

 

Publicerad 2019-04-10