Gruvdrift_Emma.jpg

Gruvindustrins baksida

Föredrag onsdagen 9 september kl. 19.00 på Klostret. Hur påverkar anrikningsdammar miljön och hur kan vi minimera risken för negativ inverkan?

Föredrag av Emma Sandell Festin, nybliven skoglig doktor. Hon har under sin doktorand forskat om hur inhemska trädslag i Zambia kan användas för att minska risken för spridning och kapsla in anrikningsdammarna med ett vegetationstäcke, något som kan komma att bli av intresse även i Sverige om brytning av vanadin blir av.

Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr.

Välkomna!

Publicerad 2020-09-02