Hur ska vi arbeta för bra måltider och god nutritionsvård i äldreomsorgen?

Kommunens mål är att brukare ska vara nöjda med maten och måltiderna och inte drabbas av obehandlad undernäring. För att lyckas behöver vi en gemensam plattform som nya riktlinjerna för mat, måltider och nutrition ger oss.

Tillagad måltid
Riktlinjerna är nyligen antagna av Socialnämnden. Bakom framtagandet står Nutritionsrådet som är en tvärprofessionell kvalitetsgrupp med representanter från Social Omsorg och Kostenheten. Läs gärna riktlinjerna om du vill veta mer om hur vi ska arbeta!

I arbetet med riktlinjer har kommunen samarbetat över förvaltningar och mellan professioner. Tanken är att ta ett helhetsgrepp för bra måltider och god nutritionsvård.

På ett riksdagswebbinarium om att förebygga och behandla undernäring som hölls den 22/10 betonades flertalet gånger betydelsen av samarbete. Något annat som lyftes fram var betydelsen av kunskap inom mat, måltider och nutritionsfrågor.

Den 25 och 26 oktober anordnas utbildningsdagarna ”Kost och nutrition senare i livet” för kostombud, samordnare i hemtjänsten och sjuksköterskor. Under en av dagarna deltar en ledamot från Socialnämnden.

 

Läs mer i riktlinjerna.

Publicerad 2021-10-22, Uppdaterad 2021-10-23