Klostret-panorama-enhanced.jpg

Klostret öppnar igen fredag 9 oktober

Kompletterande provtagning av miljögifter på Klostret visar att det är tryggt att åter öppna Klostret i Ystad.

Inför arbeten med ventilation på Klostret i Ystad gjordes provtagningar på vinden som konstaterade riklig förekomst av flera olika miljögifter. De kompletterande provtagningarna är nu analyserade och utlåtande från provtagaren innebär att museets verksamhet tryggt kan återupptas.

- Undersökningarna visar att miljögifterna är koncentrerade till Klostrets vind, som därför även i fortsättningen hålls stängd. På vinden har aldrig besökare haft tillträde. I övriga delar av lokalerna finns spår av gifterna men långt under gällande risknivåer, sannolikt som en följd av de material som flyttas mellan museets olika lokaler. Vi bedömer därför det som riskfritt och tryggt att vistas i museet, säger Sebastian Goksör, museichef.

 

Publicerad 2020-10-09