Familj_300_dpi.jpg

Jourhem för unga sökes

Kommunerna i sydöstra Skåne söker jourhem för unga. Man letar både efter jourhem och så kallade kontrakterade jourhem för ungdomar som har behov av omsorg och stabilitet.

Kommunerna i sydöstra Skåne har beslutat att samarbeta över kommungränserna för att hitta fler jourhem för barn och ungdomar.

– Vi söker jourhem för barn och ungdomar mellan noll och arton år, säger Vanja Krondahl, jourhemssekreterare på Social Omsorg i Ystads kommun. Vi söker de som vill öppna sina hem för ungdomar i behov av omsorg, stabilitet och mycket kärlek.

Placering av barn och unga i jourhem sker under en begränsad tid medan socialtjänsten utreder om barnet eller den unga ska flytta tillbaka till sina föräldrar eller om barnet är i behov av ett familjehem.

– Många jourhemsföräldrar berättar att det är roligt, lärorikt och givande att vara jourhem. Samtidigt kan det förstås vara påfrestande och en rejäl utmaning, säger Vanja Krondahl.

Ett jourhem ska kunna erbjuda barnet eller den unga vägledning och en daglig omsorg, ett eget rum och en säker miljö samt stöttning i skolarbetet och fritidsaktiviteter.

– Vi kräver goda kunskaper i svenska, att familjen är trygg och har en stabil social situation. Självklart ska man ha ett intresse av barnet under den tid som behövs för att hjälpa det i en utsatt situation, säger Vanja Krondahl.

 

Det är skillnad på ett jourhem och ett kontrakterat jourhem. I ett kontrakterat jourhem ska en vuxen vara hemma på heltid medan i ett jourhem behöver den vuxna inte vara hemma på heltid.

Kontrakterat jourhem
Då krävs att en vuxen är hemma på heltid. Man får ett fast arvode och en omkostnadsersättning varje månad – även utan placeringar. När någon placeras ökas omkostnadsersättningen som ska täcka kostnaderna för barnet eller den ungas livsuppehälle.

Jourhem
Då behöver den vuxna inte vara hemma på heltid och man väljer själv om/när man kan ta emot ett barn när kontakt tas från socialtjänsten.

Den som har ett jourhem eller kontrakterat jourhem får av socialtjänsten:

· Regelbunden handledning

· Kontinuerlig uppföljning av placeringen

· Jourhemssekreterare som ger råd och stöd vid behov

· Aktiviteter tillsammans med våra familjehem

· Utbildningar

· Fem veckors semester

Publicerad 2019-05-15, Uppdaterad 2019-05-23