Många väljer heltid i pilotprojekt

Nu är pilotprojektet ”Mer tid i Ystad” sjösatt på de två särskilda boendena Väderleken och Bellevue. Projektet ska ge fler möjlighet att arbeta heltid och målet är att hitta bra arbetssätt och rutiner som på sikt kan användas i fler verksamheter.

Hittills har samtliga tillsvidareanställda medarbetare på de två arbetsplatserna fått en tidsbegränsad heltidsanställning under projekttiden. Medarbetarna har också fått möjlighet att ansöka om partiell tjänstledighet om de vill arbeta deltid.social omsorg bellev

- Resultatet av medarbetarnas val av sysselsättningsgrad är positivt då många valt att öka sin sysselsättningsgrad, vilket vi som arbetsgivare är väldigt glada för. Av totalt 85 medarbetare har 48 personer valt att öka sin sysselsättningsgrad, berättar projektledare Sofie Forss.

Andelen heltidsarbetande har ökat från 17,6 % till 38,8 %.

Nya rutiner har tagits fram för hur samarbetet mellan de två arbetsplatserna ska fungera och hur medarbetarnas arbetstid ska planeras nu när fler vill arbeta mer.

Projektet kommer att utvärderas löpande och de rutiner och arbetssätt som tagits fram ska testas och eventuellt revideras för att hitta de bästa möjliga lösningarna.

- Målet på sikt är att kunna erbjuda alla tillsvidareanställda heltid, säger Sofie Forss.

 

Publicerad 2018-04-18