Medborgarförslag blir Ystadsförslaget

Den 1 januari införs Ystadsförslaget som ska ge snabbare återkoppling till de medborgare som skickar in förslag till Ystads kommun. Ystadsförslaget ersätter medborgarförslag.

Flygbild västra YstadFrån och med den 1 januari 2021 ersätter Ystadsförslaget medborgarförslag. Skillnaden är att den politiska processen blir kortare och mer effektiv.

Förändringen innebär att onödiga ledtider försvinner. Förslagsställaren kommer in i ett tidigare skede och ges möjlighet att presentera sitt förslag för politikerna redan vid kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidigare kom inbjudan först efter att förslaget vandrat hela vägen genom det politiska systemet vilket kan ta lång tid, ibland så länge som ett år.

Det nya systemet gör även att förslagsställaren snabbare får besked om förslaget kommer att behandlas vidare eller inte.

Ystadsförslaget nås genom minasidor.ystad.se.

 

Publicerad 2020-12-17