Parkslide__IX.jpg

Nu startar vi bekämpningen av invasiva främmande arter i Sandskogen

Under perioden december 2019 till mars 2020 kommer parkenheten att göra insatser för att begränsa invasiva främmande arter i Sandskogen längs Badstigen och Fritidsvägen. Under vecka 6-7 fortsätter arbetena.

En grävmaskin kommer att gräva upp stubbar och rötter från aspträd på sanddynerna. Därför kommer Badstigen i Ystads Sandskog under vecka 6 och 7 att delvis vara avstängd mellan brygga 2 och 4. Gående hänvisas till att gå genom skogen eller att gå nere på stranden.

Parkslide är en lite bambuliknande växt som är planterad som prydnadsbuske runt många stugor i Sandskogen. Den beter sig invasivt och sprider sig därför ohämmat och på så sätt tränger den undan andra mer önskvärda arter i skogen.

Stora bestånd av parkslide finns i kvarteren runt Fritidsvägen. Där kommer parkenheten att prova metoden att klippa ner alla nya skott regelbundet under hela växtsäsongen och på så sätt försöka svälta ut växten med tiden. Parkenheten kommer att göra några förberedande markarbeten under vintern för att enklare kunna ta bort växten under nästa vår och sommar.

Asp är visserligen en inhemsk art men längs norrsidan av Badstigen har den under många år spridit sig ohämmat över sanddynerna. Detta har den gjort på bekostnad av de annars naturligt förekommande gräsväxterna, exempelvis strandråg.

Aspträden, stora som små, kommer att fällas och deras stubbar och rötter kommer att grävas bort. Efter det kommer sanddynerna återplanteras i huvudsak med nya gräsväxter. Detta sker inom ramen för EU-projektet LIFE Coast Adapt. 

 

För mer information, se kommunens sida om EU-projektet LIFE Coast adapt.

Publicerad 2020-01-31