5200136-rullator-.jpg

Ny avgift för hjälpmedel

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att införa en avgift för tekniska hjälpmedel på 85 kr i månaden. Ett viktigt skäl bakom beslutet är att få fler att lämna tillbaka sina hjälpmedel när de inte längre behövs.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel ökar varje år samtidigt som det visar sig att många hjälpmedel inte lämnas tillbaka när de inte längre behövs.

- Den nya avgiften tror vi blir ett incitament för personer att lämna tillbaka sakerna när de inte längre behövs. Vi hoppas också att medvetenheten ökar kring outnyttjade hjälpmedel, att de kan användas smartare och av fler. Återanvändning är bra på många sätt, säger Linette Olsson, enhetschef på Rehabgruppen i Ystads kommun.

Den nya abonnemangsavgiften gäller från den 1 april 2020 och ingår i kommunens maxtaxa. Avgiften är densamma oavsett vilka och hur många hjälpmedel man har. Hämtningsavgiften ändras från 500 kr till 300 kr.

- Vi informerar om den nya avgiften via brev, hemsida och annonsering. Vi vill att så många som möjligt nås av informationen och slipper betala för något de inte har användning för, säger Linette Olsson.

Personer inom LSS och särskilt boende undantas abonnemangsavgiften.

Fakta om avgift för hjälpmedel

Kostnad: 85 kr per månad. Ingår i maxtaxan


Avgiften gäller:

- alla hjälpmedel oavsett funktion och storlek

- oavsett antal hjälpmedel


I kostnaden ingår:

- utprovning

- instruktioner

- träning

- anpassning

- teknisk service

- uppföljning

Hämtningsavgiften ändras från 500 kr till 300 kr. Hjälpmedel kan lämnas tillbaka till förrådet på Spaljégatan 10 i Ystad. Det är ingen kostnad för hämtning av så stora hjälpmedel att de inte går in i en normal bil. Exempel på sådana hjälpmedel: vårdsäng, komfortrullstol, golvlyft eller stålyft, hygienstol på hjul och gåbord. Hämtning av dessa hjälpmedel görs efter kontakt med Rehabenheten. I samband med att dessa större hjälpmedel hämtas, tas övriga hjälpmedel med utan kostnad.

 

 

Publicerad 2020-04-16, Uppdaterad 2020-05-14