Parkeringshus_300_dpi.jpg

Ny hyra för P-platser och garageplatser från den 1 januari 2019

Hyran för P-platser och garageplatser kommer att höjas stegvis under en fyraårsperiod. Målet är att ha en enhetlig hyresnivå i hela Ystad från och med den 1 januari 2022.

Ystads kommuns nuvarande hyresgäster kommer att få en hyreshöjning från och med 1 januari 2019. Hyreshöjningen blir mellan 15 och 65 kronor i månaden för p-plats och mellan 75 och 110 kronor i månaden för garageplats.

När den stegvisa hyreshöjningen är fullt genomförd 2022 kommer hyran att vara enhetlig med 450 kr per månad för p-platser och 700 kr per månad för garageplatser. Från och med 1 januari 2023 kommer hyresnivån att regleras efter konsumentprisindex, KPI.

Om man skriver på ett nytt avtal som ska börja gälla från 1 januari 2019, kommer de nya hyrorna på 450 kronor i månaden eller 700 kronor i månaden att gälla från och med detta datum.

Läs mer om våra parkeringar här.

Publicerad 2018-09-17